Traplift WMO

Wanneer u een traplift wilt kopen, kunt u in sommige gevallen profiteren van subsidie die verstrekt wordt door de overheid. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) maakt het voor mensen met medische klachten mogelijk om een hulpmiddel aan te schaffen met overheidssteun. Wel zijn deze regels de afgelopen jaren verscherpt. Waar vroeger veel mensen die aanvraag deden, een subsidie werd toegekend, wordt nu veel meer gekeken naar de persoonlijke situatie. Een traplift WMO regeling geldt tegenwoordig alléén voor situaties waarbij de burger zijn of haar traplift echt niet op een andere manier kan bekostigen. Moet u, om medische redenen gebruikmaken van een traplift? WMO subsidie kan wellicht ook van toepassing zijn op uw situatie.

Traplift WMO

Wilt u een traplift aanschaffen omdat de arts heeft vastgesteld dat u geen gebruik meer mag maken van uw trap? In eerste instantie moet uw arts dit natuurlijk bevestigen. Vervolgens kunt u kijken naar de mogelijkheden. Een traplift WMO subsidie kan op twee manieren verstrekt worden. Namelijk in de vorm van subsidie of in de vorm van zorg in natura. Subsidie houdt in dat u een Persoonsgebonden Budget (PGB) krijgt toegekend waar u zelf uw traplift mee kunt kopen. Zorg in natura houdt in dat u een traplift door uw gemeente krijgt toegewezen. In dit laatste geval kiest u dus niet zelf voor het model traplift, maar wordt dit door de gemeente bepaald.

Traplift WMO: wanneer recht op PGB?

Het PGB is subsidie in de vorm van een bepaald geldbedrag dat wordt verstrekt door de gemeente. Met dit bedrag kunt u uw traplift financieren. De hoogte van het PGB is afhankelijk van diverse factoren zoals uw persoonlijke situatie en uw inkomen. Het is echter wel belangrijk om te weten dat het PGB niet zomaar wordt ingezet als overheidssteun. Om voor een PGB in aanmerking te komen, moet u kunnen verantwoorden waarom u vindt dat er geen passende zorg in natura voor u beschikbaar is.

Recht op traplift WMO of PGB?

Bent u ervan overtuigd dat u een traplift nodig heeft om medische redenen? Dan is het raadzaam om dit eerst met uw huisarts te bespreken. Is al bevestigd dat u een traplift nodig heeft? Maak dan een afspraak bij het WMO loket van uw gemeente om erachter te komen wat uw mogelijkheden zijn. Vervolgens kunt u een aanvraag indienen voor een Traplift WMO subsidie of zorg in natura. Houd er rekening mee dat het een aantal weken kan duren voordat u uitsluitsel hierover krijgt. Bovendien betaalt u eigen bijdrage over uw traplift. Met dit in het oog, kunt u ook overwegen om een traplift particulier aan te schaffen.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Mobilae op telefoonnummer 071- 799 8222.