Traplift eigen bijdrage

Een traplift kan op verschillende manieren gefinancierd worden. Zo kunt u ervoor kiezen om het zelf te financieren. Dit kan bijvoorbeeld met eventueel spaargeld wat u opzij heeft gezet voor dergelijke uitgaven. Of u maakt gebruik van een lening. Maar wanneer u redenen heeft die medisch gegrond zijn, bestaat ook de kans dat u recht heeft op steun van de overheid. Het rijk geeft namelijk in sommige gevallen subsidies of zorgmiddelen in natura aan burgers die dat nodig hebben om hun levenskwaliteit te waarborgen. Houdt er in dat geval wel rekening mee dat u wellicht voor een traplift eigen bijdrage moet gaan betalen. Deze regeling is sinds 2012 ingegaan voor diverse zorgmiddelen, waaronder de traplift. Eigen bijdrage houdt in dat u 39 maanden lang een bedrag betaalt aan de gemeente en daar tegenover gebruik maakt van een traplift.

Traplift eigen bijdrage

Wanneer u in aanmerking komt om gebruik te maken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) betekent dit dat u overheidssteun krijgt bij het aanschaffen van uw traplift. Deze overheidssteun kan plaatsvinden op twee verschillende wijzen: u krijgt een traplift (zorg in natura) of u krijgt een Persoonsgeboden Budget (PGB). Een PGB houdt in dat u geld krijgt van de overheid voor het aanschaffen van een traplift. Eigen bijdrage geldt niet voor een PGB maar wel voor een zorgmiddel in natura. Voor een traplift die u van de gemeente krijgt moet u maandelijks een bedrag betalen. Dit kan maximaal 39 maanden duren. De traplift eigen bijdrage die u betaalt, is afhankelijk van uw gemeente, persoonlijke situatie en inkomen.

Traplift: eigen bijdrage of particulier aanschaffen?

Wat is het verschil tussen een WMO subsidie en een PGB? Wat zijn de voor- en nadelen? En welke nadelen heeft WMO ten opzichte van particulier aanschaf? We hebben het even op een rijtje gezet voor u:

  • WMO overheidssteun vindt plaats op twee verschillende manieren
  • U kunt een traplift in eigendom krijgen van de gemeente. Dat heet zorg in natura. Het nadeel hiervan is echter dat u uw traplift niet zelf uitkiest, maar laat bepalen door de gemeente
  • U kunt in aanmerking komen voor PGB in de vorm van subsidie. U moet echter wel gegronde redenen hebben waarom een zorgmiddel in natura niet voldoet in uw situatie.
  • Krijgt u zorg in natura? In dat geval rekening mee dat u voor uw traplift eigen bijdrage moet betalen. Uw gemeente bepaalt de periode en het bedrag. Dit is weer afhankelijk van uw persoonlijke situatie, inkomen etc.
  • Uitsluitsel over uw aanvraag voor zorg in natura of PGB kan enkele weken duren.

Neem contact op met Mobilae!

Wilt u uitgebreide informatie over de financieringsmogelijkheden van een traplift? Bel dan naar 071- 799 8222. Mobilae kan u nader inlichten!